Quy trình tổng quát xây dựng hệ thống machine learning

Một quy trình xây dựng hệ thống machine learning về tổng quát được chia thành 4 giai đoạn chính: Tiền xử lý, Huấn luyện mô hình, Đánh giá mô hình và Áp dụng mô hình để dự đoán.

Giới thiệu về machine learning

Tổng quan về machine learning và các nhánh chính.

Tự động thêm thời gian khi thêm nội dung trong Google Sheets

Sử dụng Google App Script để phát hiện thay đổi trong một cột của Google Sheets và tự động chèn thời gian cho nội dung đó.

Cần biết gì về thuật toán của Facebook?

Thuật toán của Facebook thay đổi liên tục để nâng cao trải nghiệm của người sử dụng. Những điều bạn nên làm và không nên làm khi đăng bài trên Facebook.

4 kiểu suy nghĩ khi làm việc với designer

Dịch từ bài viết gốc trên blog của Seth Godin nói về cách ứng xử của khách hàng khi làm việc cùng với designer.