project management / / 1 min read

Ba Điều Ước Cho Dự Án

Khi dự án của bạn bị mắc kẹt, hãy lấy ra ba tờ giấy note.

Trên mỗi tờ, viết xuống một hạng mục của dự án mà nếu bạn đầu tư thời gian và tiền bạc vào đó, nó sẽ giúp dự án tốt lên hoặc thuận lợi hơn.

Nếu cả ba hạng mục đó đều được thực hiện hoặc cải thiện, dự án của bạn sẽ ra sao?

Giờ bạn đã có ba việc cần làm rồi đấy. Bạn sẽ làm gì tiếp theo?


Từ The Three Wishes của Seth’s Blog.


A portrait of Hong Nguyen

Hong Nguyen

Project manager, digital marketeer, self-taught coder.