Dạo gần đây mình cần bỏ dấu Tiếng Việt trong một số tập tin Google Sheets nhưng tìm trên Google thì chỉ thấy cách sử dụng macro của Excel. Tuy nhiên khi sử dụng macro trên Excel lại dính mấy cái phiền phức liên quan đến bảo mật nên mình quyết định viết lại đoạn macro đó bằng Google Scripts để sử dụng trên Google Sheets.

Sau đây là các bước để thêm hàm bỏ dấu Tiếng Việt vào file Google Sheets của bạn để sử dụng:

Mở tập tin Google Sheets bạn muốn bỏ dấu và vào menu Tools > Script editor…

Image not found

Xoá đoạn mã mặc định rồi copy và paste đoạn mã sau vào khung soạn thảo:

function removeVieMarks(str) {
 var result = str.toString();

 result = result.replace(/\u0110/g, 'D');
 result = result.replace(/\u0111/g, 'd');
 result = result.replace(/(\u00c0|\u00c1|\u00c2|\u00c3|\u0102|\u1ea0|\u1ea2|\u1ea4|\u1ea6|\u1ea8|\u1eaa|\u1eac|\u1eae|\u1eb0|\u1eb2|\u1eb4|\u1eb6)/g, 'A');
 result = result.replace(/(\u00e0|\u00e1|\u00e2|\u00e3|\u0103|\u1ea1|\u1ea3|\u1ea5|\u1ea7|\u1ea9|\u1eab|\u1ead|\u1eaf|\u1eb1|\u1eb3|\u1eb5|\u1eb7)/g, 'a');
 result = result.replace(/(\u00c8|\u00c9|\u00ca|\u1eb8|\u1eba|\u1ebc|\u1ebe|\u1ec0|\u1ec2|\u1ec4|\u1ec6)/g, 'E');
 result = result.replace(/(\u00e8|\u00e9|\u00ea|\u1eb9|\u1ebb|\u1ebd|\u1ebf|\u1ec1|\u1ec3|\u1ec5|\u1ec7)/g, 'e');
 result = result.replace(/(\u00cc|\u00cd|\u0128|\u1ec8|\u1eca)/g, 'I');
 result = result.replace(/(\u00ec|\u00ed|\u0129|\u1ec9|\u1ecb)/g, 'i');
 result = result.replace(/(\u00d2|\u00d3|\u00d4|\u00d5|\u01a0|\u1ecc|\u1ece|\u1ed0|\u1ed2|\u1ed4|\u1ed6|\u1ed8|\u1eda|\u1edc|\u1ede|\u1ee0|\u1ee2)/g, 'O');
 result = result.replace(/(\u00f2|\u00f3|\u00f4|\u00f5|\u01a1|\u1ecd|\u1ecf|\u1ed1|\u1ed3|\u1ed5|\u1ed7|\u1ed9|\u1edb|\u1edd|\u1edf|\u1ee1|\u1ee3)/g, 'o');
 result = result.replace(/(\u00d9|\u00da|\u0168|\u01af|\u1ee4|\u1ee6|\u1ee8|\u1eea|\u1eec|\u1eee|\u1ef0)/g, 'U');
 result = result.replace(/(\u00f9|\u00fa|\u0169|\u01b0|\u1ee5|\u1ee7|\u1ee9|\u1eeb|\u1eed|\u1eef|\u1ef1)/g, 'u');
 result = result.replace(/(\u00dd|\u1ef2|\u1ef4|\u1ef6|\u1ef8)/g, 'Y');
 result = result.replace(/(\u00fd|\u1ef3|\u1ef5|\u1ef7|\u1ef9)/g, 'y');

 return result;
}

Giao diện Script Editor

Save script lại với bất kỳ tên nào bạn muốn.

Quay trở lại tab Google Sheets và sử dụng hàm sau để bỏ dấu Tiếng Việt trong nội dung của một ô bất kỳ:

=removeVieMarks(cell)

Thay cell bằng một ô hoặc chuỗi bạn muốn chuyển đổi.

Ví dụ:

=removeVieMarks(A1)

=removeVieMarks(“Bỏ dấu Tiếng Việt”)

Ví dụ sử dụng hàm bỏ dấu Tiếng Việt

Nếu muốn sử dụng hàm bỏ dấu cho một tập tin Google Sheets khác, bạn chỉ cần lặp lại các bước trên cho tập tin đó.