Thuật toán của Facebook được chỉnh sửa và phát triển liên tục như tốc độ phát triển của chính trang mạng xã hội này vậy. Suy cho cùng thì Facebook muốn giữ sự tương tác của lượng người dùng khổng lồ của mình vì thế mà các chỉnh sửa hầu hết xoay quanh việc:

Các thể loại được thuật toán Facebook ưu tiên

Những thể loại cần quên đi nếu muốn sống tốt với Facebook

Nói tóm lại thì bạn chỉ cần nắm chắc những nội dung trên và theo dõi tương tác từ các bài viết mà bạn đăng trên Facebook thường xuyên. Nên tập trung vào những bài viết chất lượng và nhắm đến đối tượng cụ thể hơn là đăng bài tràn lan và mua/câu like vô tội vạ.


Dịch có chính sửa từ bài viết của tác giả Alfred Lua thuộc Buffer. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu thêm về thuật toán của Facebook và những thay đổi theo thời gian của nó thì có thể đọc thêm ở đây: Decoding the Facebook Algorithm: A Fully Up-to-Date List of the Algorithm Factors and Changes.

Hình ảnh sử dụng của Hans-Peter Gauster từ Unsplash.