Chào mừng đã ghé qua!

Đây là nơi tôi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và suy nghĩ của mình khi làm việc trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là về mảng Quản lý sản phẩm (Product Management).

Cách tracking Onsite Performance Marketing đơn giản

Khi tìm hiểu về Google Analytics, tôi biết rằng ta có thể track được các sự kiện mà người dùng click vào banner hoặc item nào trong một danh sách chứa những thành phần tương tự thông qua custom event. Việc tracking này được gọi là Onsite Performance Marketing (OPM). Tuy nhiên, việc setup khá phiền phức và làm khó những người không rành về công nghệ (ví dụ như nhân viên marketing)....

03 thg 1, 2020 · 2 phút · Hong Nguyen

Hãy theo đuổi đam mê

Đây là một bài viết được tôi viết vào năm 2017 và sau hai năm nhìn lại, tôi thấy nó vẫn đúng dù hiện tại tôi không còn làm việc trong lĩnh vực digital marketing nữa. “Theo đuổi đam mê” là một lời khuyên không tốt chút nào cho tương lai của bạn, trừ khi bạn đã theo đuổi và thực hiện đam mê của mình trong một thời gian dài hoặc bạn thực sự giỏi trong việc đó....

17 thg 9, 2019 · 8 phút · Hong Nguyen

Tư tưởng tiến bộ và Tư tưởng cố hữu

Giáo sư tâm lý học Carol Dweck của Đại học Standford nêu ra hai loại tư tưởng của con người trong quyển Mindset: tư tưởng cố hữu (fixed mindset) và tư tưởng tiến bộ (open mindset hay growth mindset). Người có tư tưởng cố hữu là những người sống tiêu cực và luôn đặt giới hạn cho bản thân mình. Họ cho rằng năng lực của họ hay của mỗi người là cố định, không thể thay đổi....

16 thg 10, 2017 · 8 phút · Hong Nguyen