Hãy theo đuổi đam mê

Đây là một bài viết được tôi viết vào năm 2017 và sau hai năm nhìn lại, tôi thấy nó vẫn đúng dù hiện tại tôi không còn làm việc trong lĩnh vực digital marketing nữa. “Theo đuổi đam mê” là một lời khuyên không tốt chút nào cho tương lai của bạn, trừ khi bạn đã theo đuổi và thực hiện đam mê của mình trong một thời gian dài hoặc bạn thực sự giỏi trong việc đó....

17 thg 9, 2019 · 8 phút · Hong Nguyen

Tư tưởng tiến bộ và Tư tưởng cố hữu

Giáo sư tâm lý học Carol Dweck của Đại học Standford nêu ra hai loại tư tưởng của con người trong quyển Mindset: tư tưởng cố hữu (fixed mindset) và tư tưởng tiến bộ (open mindset hay growth mindset). Người có tư tưởng cố hữu là những người sống tiêu cực và luôn đặt giới hạn cho bản thân mình. Họ cho rằng năng lực của họ hay của mỗi người là cố định, không thể thay đổi....

16 thg 10, 2017 · 8 phút · Hong Nguyen